Zpracování cookies

Náš e-shop a partneři potřebují Váš souhlas s použitím souborů cookies, aby Vám mohli zobrazovat informace týkající se Vašich zájmů.

Odmítnout vše můžete zde.

Navštivte nás na instagramu:

 

 worldsfashionprague

nebo také  na facebooku:

 

KONTAKTY

Zákaznická linka:
Provozní doba od 9- 19 hod.
tel: +420 774 16 16 73
napište nám
worldsfashion@seznam.cz

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

naše cena 290 Kč
skladem

reklamace a výměna
Reklamace a výměna

 

 

BEZ ŘÁDNĚ VYPLNĚNÉHO FORMULÁŘE NEBUDE ZBOŽÍ PŘIJATO!!!!!!!!!!!

!!!!FORMULÁŘE SPOLEČNĚ S OBLEČENÍM ZASÍLEJTE POUZE NA ADRESU 

Worlds Fashion

Fričova 704 

Jirny 25090

 

FORMULÁŘ NALEZNETE VIZ,NÍŽE!!!!!!!!!! POKUD ZAŠLETE NA JINOU ADRESU, MŮŽE SE S NEJVĚTŠÍ PRAVDĚPODOBNOSTÍ STÁT, ŽE SE VÁM ZÁSILKA VRÁTÍ ZPĚT A PROPADNE VÁM TAK ZÁKONNÁ LHŮTA!

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY ZE STRANY KUPUJÍCÍHO VE 14-TI DENNÍ LHŮTĚ, KTERÝ JE SPOTŘEBITELEM

V případě, že se Kupující rozhodne objednávku z jakéhokoliv důvodu zrušit, je třeba, aby ihned informoval Prodávajícího (písemně, formou emailu nebo telefonicky) dříve, než bude zboží vyexpedováno nejpozději do 24 hod. od vytvoření objednávky..  Neoznačené balíky bez ničeho nedohledám.Pokud dojde informace o zrušení objednávky Prodávajícímu před samotnou expedicí zboží, je Prodávající povinen bezplatně objednávku stornovat, čímž dochází k odstoupení od Kupní smlouvy.

Dodržení 14 denní lhůty.
Pro dodržení lhůty je rozhodující, kdy je odstoupení od smlouvy odesláno. Lhůta pro odstoupení se tak považuje za zachovanou, pokud Zákazník jejím průběhu odešle podnikateli oznámení, že od smlouvy odstupuje. Lhůta pro odstoupení od smlouvy trvá 14 kalendářních dnů, nikoliv pracovních, a začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží Zákazníkem (např. převezme-li si Zákazník zboží v pátek, doba pro odstoupení se počítá od soboty včetně). V co nejkratším termínu od zaslání tohoto odstoupení je potřeba, aby Zákazník předal zakoupené zboží. V tomto případě nevzniká právo na proplacení nezbytných nákladů spojených s přepravou zboží
Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí Kupující Prodávajícího o svém odstoupení od smlouvy informovat na telefonu - +420 774 161673 , nebo e-mailem  worldsfashion@seznam.cz , a to formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). 

Platbu Prodávající vrátí až po obdržení vráceného zboží SPOLU S FORMULÁŘEM.peníze vracíme pouze na účet ,složenkou peníze zpět neposíláme!!!!! POKUD BYLO POŠTOVNÉ ZDARMA PŘI OBJEDNÁVCE BUDE VÁM POŠTOVNÉ ODEČTENO Z ČÁSTKY.
Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, je Kupující povinen zaslat zpět na adresu 

 

Náklady na vrácení zboží
Nesete, jakožto Zákazník, náklady na vrácení zboží při odstoupení od smlouvy.

WORLDS FASHION 

Fričova 704

Jirny 25090

s vyplněným formulářem o vrácení zboží,který naleznete zde:

Stáhněte si formulář ve formátu PDF

 Zboží musí být zasláno prodávajícímu běžnou balíkovou službou,nejlépe doporučeně  a to ČESKOU POŠTOU a nebo kurýrní službou INTIME!!!!! ,aby nedošlo ke ztrátě zásilky, dopravcem, kurýrem nebo předáno osobně. Dobírka nebude přijata.!!! Pokud pošlete jinou službou nemusí mě dopravce zastihnout a vrátí se vám zpět.
Kupující odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.


VÝMĚNA  ZBOŽÍ = pokud u nás zakoupíte zboží, se kterým nejste z nějakého důvodu spokojeny - zboží vyměníme za jinou velikost popřípadě za jiné zboží.
 Pokud požaduje zaslání jiného zboží, je mu zasláno znovu za úhradu!!!!
 
 
OTÁZKY OHLEDNĚ VRÁCENÍ ZBOŽÍ VE 14 DENNÍM DOBĚ

Kdy začíná 14ti denní lhůta na vrácení zboží a patří do ní i víkendy?

Rozhodující není den objednávky zboží, ale až den jejího doručení. Lhůta začíná běžet následující den po dni, co zboží převezmete. Počítají se do ní všechny (kalendářní) dny, nikoliv jen ty pracovní

14denní lhůta mi končí o víkendu - co mám dělat, když zboží nemůžu z pošty poslat?
Nicméně připadne-li poslední den této čtrnáctidenní lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem až nejblíže následující pracovní den (typicky pondělí)
.
 

 

c) Jak se počítá lhůta pro odstoupení od smlouvy?

Klíčový je okamžik převzetí zboží, nikoli samotné uzavření smlouvy. Následující den potom, co jste zboží převzali, je prvním dnem 14denní lhůty. Pokud její konec připadá na sobotu, neděli či svátek, lhůta končí nejbližší následující pracovní den.

Nebylo-li zatím zboží dodáno kompletně, lhůta pro odstoupení od smlouvy běží až od převzetí poslední dodávky zboží. Naproti tomu objednáte-li si přes internet například roční předplatné časopisu, vycházejícího každý měsíc, 14denní lhůta běží jenom od prvního dodaného čísla.

Důležité je, že odstoupení od smlouvy stačí (prokazatelně) odeslat prodávajícímu i poslední den 14denní lhůty.

Kde je to upraveno: § 605, § 607§ 1818§ 1829 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Kdy je možné nejpozději doručit odstoupení od kupní smlouvy, od koupi?
Odstoupení od kupní smlouvy 
však v poslední den lhůty nestačí jen odeslat. Musíte jej v tento den prokazatelně oznámit (doručit) prodávajícímu. Klasický dopis tedy pošlete raději tři dny předem, nejlépe doporučeně. Oznámení mailem sice stačí až v poslední, čtrnáctý den, ale tak, aby si jej adresát mohl reálně přečíst během své provozní doby. Navíc vznikne-li spor ohledně doručení mailu, bude důkazní povinnost na straně odesílatele.

 

Reklamační formulář na webu obchodníka
Seriózní obchodníci nabízejí příslušný reklamační formulář přímo na svém webu. Stačí jej tedy vyplnit, odeslat přes web a hlavně si pak schovat potvrzení od prodejce o doručení takového oznámení.

 

Oznámení o odstoupení od koupě je nutné oznámit do 14 dní, zboží můžete poslat později
Čtrnáctý den je nicméně rozhodující jen pro oznámení (doručení) odstoupení od smlouvy. Stačí tedy, když toto odstoupení oznámíte prodávajícímu včas, zatímco samotné zboží můžete poslat zpátky až třeba patnáctý den - nárok na jeho vrácení tím neztratíte.
 

REKLAMAČNÍ ŘÁD A ZÁRUKA

Za zboží poškozené při přepravě nenese e-shop worldsfashion žádnou odpovědnost. Při převzetí zásilky si důkladně zkontrolujte, zda přepravní obal není poškozen a případnou škodu reklamujte neprodleně při převzetí zásilky u doručovatele. Pokud při převzetí zjistíte poškozený obal či jinou známku poškození zásilky, požadujte od doručovatele sepsání reklamačního protokolu o poškození zásilky. Poškozenou zásilku kupující nemusí převzít. Tento důvod je nutné uvézt v reklamačním protokolu. Veškeré zboží nabízené v našem internetovém obchodě www.worldsfashion prochází kontrolou. Případné reklamace na zakoupené zboží v našem internetovém obchodě vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem. Na veškeré zboží poskytujeme záruku 24 měsíců od převzetí zboží kupujícím spotřebitelem. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Reklamační řád se vztahuje na reklamace vad zboží, které je v záruční době nebo se jedná o rozpor s kupní smlouvou. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu poštovného v nutné výši. V případě neoprávněné reklamace zaniká nárok kupujícímu na jakoukoliv náhradu nákladů souvisejících s vyřízením reklamace.

Záruka se nevztahuje na: • vady vzniklé běžným používáním - změnou a únavou materiálu úměrně k délce a četnosti nošení • nesprávným použitím - mechanickým poškozením • nesprávným skladováním • nesprávnou údržbou a čištěním Záruka se nevztahuje na zboží, u kterého vypršela dnem uplatnění reklamace záruční doba. Postup při reklamaci: • informujte nás o reklamaci e-mailem, či písemně, či formulářem přímo na e-shopu • reklamované zboží zašlete doporučenou zásilkou na adresu

Worlds Fashion

Fričova 704

Jirny 25090

• k reklamovanému zboží přiložte kopii dokladu o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě – fakturu, která také slouží jako záruční list • Uveďte stručný popis vady. Vaše reklamace bude provedena v souladu se zákonem. Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy převzetí zboží naší firmou. V případě delších reklamací Vás budeme neprodleně informovat o stavu reklamace. O vyřízení reklamace budete informováni e-mailem. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží získává kupující záruku novou opět v délce 24 měsíců. Podle charakteru vady má kupující - spotřebitel při uplatnění záruky následující práva: • jedná-li se o vadu odstranitelnou - právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo odstoupit od kupní smlouvy • jedná-li se o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží - právo na výměnu vadného zboží nebo právo odstoupit od kupní smlouvy • jedná-li se o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakované a bránící řádnému užívání zboží - právo na výměnu vadného zboží nebo právo odstoupit od kupní smlouvy • jedná-li se o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje výměnu zboží, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo odstoupit od kupní smlouvy Prodávající si vyhrazuje právo ukončit obchodní vztah s takovým nakupujícím, jehož reklamace jsou neúměrné nebo jeho nákupy jsou vyhodnoceny jako spekulativní. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen rozpor s kupní smlouvou), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího, buď výměnou věci nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Ostatní se přiměřeně řídí obecně závaznými zákonnými ustanoveními vyplývajícími zejména ze zákona č. 40/1964 Sb., Obč.zák. a č. 513/1991 Sb., Obch.zák., ve znění pozdějších ustanovení.